Tino Hanžić

 

Utorak, 14 Veljača 2017

Tablica veličina

Asics - tenisice

MUŠKI                      
US 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 46.5 47 48 49 50.5 41.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.25  28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33

 

ŽENSKI                 
US 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
UK 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10
EU 36 37 37.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5
CM 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.25  25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 

 

DJECA                 
US K10 K11 K12 K13 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7
EU 27 28.5 30 31.5 32.5 33 33.5 34.5 35 35.5 36 37 37.5 38 39 39.5 40
CM 17 17.5 18.5 19.5 20 20.5 21 21.5 22   22.5 23 23.5 24 24.5 25  

Dužina u cm predstavlja dužinu unutarnjeg dijela obuće. Ako želite dobiti dužinu stopala za koje je obuća prikladna, od unutrašnje dužine oduzmite od 0,5 do 1 cm, npr. dužina 28cm odgovara stopalu dužine cca. 27 cm.

Utorak, 14 Veljača 2017

Impressum

HRVATSKI ODBOJKAŠKI PORTAL
Ljudevita Gaja 12
10290 Zaprešić
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

VODITELJ PORTALA
Vjekoslav Hanžić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GLAVNI UREDNIK
Marina Grgić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SURADNICI
Miloš Gojak / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Adnan Softić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mario Šalinger / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Marin Sladić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Davor Cota / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Iva Fabris / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ana Starčević / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KOLUMNISTI
Edo Klein / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Damir Rukovanjski / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Nino Matjačić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Siniša Momić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

SURADNIK ZA INO LIGE I OBRADU PODATAKA
Vladimir Jolić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

WEBSHOP
Krešimir Grgić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kruno Baotić / Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Utorak, 14 Veljača 2017

Zaštita privatnosti

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

Zaštita privatnosti opisuje kako Temar j.d.o.o. postupa s vašim osobnim podacima koje zaprimi tijekom korištenja Odbojka.hr webshopa. Pod osobnim podacima smatraju se vaši identifikacijski podaci: ime i prezime, e-mail adresa, kućna adresa i broj telefona, odnosno podaci koji inače nisu javno dostupni, a za koje Temar j.d.o.o. sazna tijekom vašeg korištenja Odbojka.hr webshopa. Temar j.d.o.o. će vaše osobne podatke čuvati u tajnosti te ih neće distribuirati, objavljivati, davati trećim stranama na korištenje niti ih na bilo koji drugi način učiniti dostupnima bilo kojoj trećoj osobi bez vaše prethodne suglasnosti.

Svaki posjetitelj ima mogućnost registracije. Registracija na stranici www.odbojka.hr potrebna je kako bi se posjetiteljima omogućila kupovina proizvoda. Isto tako služi u svrhu praćenja košarica tijekom pretraživanja proizvoda te u svrhu spremanja podataka o proizvodima korištenjem opcija "Lista želja" i "Profil". Posjetitelji stranice webshopa imat će mogućnost kupovati neovisno o registraciji. Kao posjetitelj stranice www.odbojka.hr, možete izabrati da se ne registrirate, međutim u tom slučaju nećete biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti stranice. U slučaju da se ne želite registrirati za kupovinu je nužno unijeti osnovne podatke kao i podatke o naplati. U slučaju izvršene registracije na stranici, molimo vas da sve promjene Vaših osobnih podataka pravovremeno unesete u vaš osobni profi kako bi se osigurala potpunost, točnost i ažurnost vaših osobnih podataka u vašem daljnjem korištenju Internet prodavaonice. U slučaju da od Temar j.d.o.o. zatražite poništenje svoje registracije, Temar j.d.o.o. se obvezuje da će sa stranice trajno ukloniti sve vaše osobne podatke koji su uneseni prilikom registracije.

Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Utorak, 14 Veljača 2017

Prigovori i žalbe

Sukladno članku 10., Zakona o zaštiti potrošača, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora u svojim poslovnim prostorijama i bez odgađanja pisanim putem potvrditi njegov primitak.

Osim obveze iz stavka 1. ovoga članka, trgovac se obvezuje omogućiti potrošaču podnošenje pisanog prigovora putem pošte na adresu: Temar.j.d.o.o., Dragutina Lobe 49, 35400 Nova Gradiška ili elektroničke pošte na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Trgovac se obvezuje u poslovnim prostorijama vidljivo istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora iz stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Trgovac je dužan u pisanom obliku odgovoriti na prigovore iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

Trgovac je dužan voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača iz stavaka 1., 2. i 4. ovoga članka na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.

Pravo na jednostrani raskid ugovora

Potrošač može, ne navodeći razlog, jednostrano raskinuti ovaj ugovor, u roku od 14 dana od dana sklapanja ugovora ili po njegovom primitku. Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke.

Ukoliko potrošač nije dobio ovaj obrazac, rok za jednostrani raskid počinje teći od dostave ovog obrasca i ističe nakon jedne godine i 14 dana.

Ukoliko potrošač nije dobio sve tražene informacije, rok za jednostrani raskid počinje teći od trenutka kada potrošač dobije te informacije, i ističe nakon tri mjeseca i 14 dana.

Da bi ostvario pravo na jednostrani raskid, potrošač mora trgovcu pisano dostaviti obavijest u kojoj navodi da raskida ugovor. Obavijest mora biti napisana na trajnom mediju i sadržavati podatke koji su niže naznačeni. a može biti dostavljena kao pismo poslano poštom ili elektronička pošta.

Ukoliko potrošač koristi svoje pravo na jednostrani raskid, neće snositi s tim u vezi nastale troškove.

Obveze potrošača (kupca) u slučaju jednostranog raskida ugovora

U slučaju da koristi svoje pravo, kupac snosi trošak vraćanja robe i mora je vratiti u roku od 14 dana (Članak 77. ZZP). Kupac isto tako snosi trošak svakog umanjenja vrijednosti robe (Članak 77. ZZP); otpakirana roba, izgubljena dokumentacija i dijelovi, oštećenja, korištenje robe i slično, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 8 dana, smatra se da kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Potrošač je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora kojom izražava svoju volju da raskine ugovor. Prodavatelj je dužan potvrditi primitak izjave o raskidu ugovora.

Izjavu o raskidu ugovora potrošač je dužan poslati prije isteka predviđenog roka za raskid ugovora i to elektroničkim putem na e-mail adresu trgovca :Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odgovornost za materijalne nedostake

Materijalne nedostatke riješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima.

Povrat sredstava i troškovi povrata robe

1. Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod slijedećim uvjetima:

1.1. Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži kupac snosi troškove dostave i otpreme a prodavatelj će mu vratiti čitavu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troškova dostave).

1.2. Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod umanjenu za 50%.

1.3. Ukoliko je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava. Ako je kupac naručio proizvod koji je naručen isključivo za njega nema mogućnosti povrata proizvoda, osim u slučaju reklamacije proizvoda

2. Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

3. Proizvod koji bude oštećen te proizvod koji nema garanciju i svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon preuzimanja od strane kupca, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

4. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

5. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što zaprimi vraćene proizvode od strane kupca, u roku od 14 dana.

Utorak, 14 Veljača 2017

Dostava

Brza i pouzdana dostava

Odbojka.hr obavlja dostavu proizvoda i usluga na području Republike Hrvatske. Vaša pošiljka je osigurana od gubitka u dostavi.

Uvjeti dostave

Dostava se vrši do ulaza u stambeni objekt željene adrese. Ukoliko se radi o stambenoj zgradi, dostavljač nije dužan nositi robu do kata na kojem se nalazi kupac već do ulaza u zgradu. Dostava se vrši putem prijevozničkih tvrtki koje obavljaju usluge transporta.

Dostava je besplatna za sve narudžbe iznad 1200 kn. Za naručenu robu u iznosu manjem od 1200 kn, dostava se naplaćuje u paušalnom iznosu od 29.99 kn.
Dostavna služba dostavlja u roku 24 sata od preuzimanja pošiljke u skladištu.

NAPOMENA: Iznimka su otoci i mjesta koja ne podržavaju svakodnevnu dostavu, a gdje je dostava moguća prema rasporedu.

Proizvodi će biti zapakirani tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne mogu oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Kupac je obavezan prilikom preuzimanja robe potpisati otpremnicu ili dostavnicu te je dostavna služba uzima kao potvrdu o preuzimanju.

Na dan dostave dostavna služba će vam poslati SMS poruku na broj mobilnog telefona koji ste ostavili u narudžbi, kojom će vas obavijestiti da će isporuka biti na taj dan te poslati broj pošiljke za navedenu isporuku.

Stranica 1 od 95