Broj libero igrača na utakmici

Objavljeno: Ponedjeljak, 07 Listopad 2013 11:59 Autor:
Odlukom natjecateljske komisije broj libero igrača/ica u odnosu na ukupan broj igrača/ica na utakmici nije se promjenio od prošle godine.

Dva libero igrača/ica na utakmici moguća su u slučaju da ekipa broji dvanaest igrača/ica (u dvanaest službeno prijavljenih igrača/ica na utakmici su ubrojena i dva libero igrača/ica).
U slučaju da ekipa broji jedanaest ili deset igrača/ica ekipa može imati samo jednog libero igrača/ica (u jedanaest ili deset igrača/ica prijavljenih na utakmici ubrojen je i jedan libero igrač/ica).

Izvor: HOU