Muke po Gamiru Čauševiću

Objavljeno: Četvrtak, 15 Ožujak 2012 13:11 Autor:

U nastavku Vam prenosimo u cjelosti izjavu gdina Gamira Čauševića kao odgovor na očitovanje HOU-e.

Poštovani,
U svezi objave na službenim stranicama molbe gospodina Fikreta Bajrića tada još predsjednika UOSS-a tražim od HOU da se objavi ovaj moj dopis kao odgovor na neistine ,laži pa i namjere u zadiranje moje osobne privatnosti i moje obitelji što pokazuje pravu narav osoba koje su ovom javnom objavom u suštini pokazali svoje moralne i ljudske vrijednosti za koje će morati odgovarati pred odgovarajućim instancama RH.

U molbi koja je objavljena 07.ožujka 2012.godine stoji datum 01.02.2012.godine i koji je naslovljen na gospodina Zlatana Kovača direktora HOU ,želim izjaviti slijedeće:

Na sastanku IO UOSS-a koji je održan 05.ožujka g.Bajrić je došao sa več napisnim tekstom koji je očito več bio pripremljen 01.veljače kao što stoji u naslovu i naslovljen na citiram.... predsjednika sudačke komisije gdin-a Zorana Prodanovića..... Očito je o čemu se radi i tko je nalogodavac iste molbe jer je nakon tog sastanka isti naslovljen na direktora HOU gdina.Kovača.Na istom sastanku sam upozorio i predsjednika Bajrića i ostala 3 člana IO da se radi o neistinitim tvrdnjama i zadiranju u moju privatnost i da če to uzrokovati sudske posljedice ukoliko se to objavi na internetskim stranicama HOU.Očito je da je ova molba posljedica objavljenog članka „OČEVI I SINOVI DRMAJU ODBOJKOM „ objavljenog 30.siječnja kako bi me se na način blačenja i linča maklo sa liste A1 HOU. U samom početku molbe stoji pitanje : Po kojoj osnovi je naš član,gdin. Čaušević Gamir , uvršten na A listu delegata-kontrolora suđenja HOU, unatoč tome što smo mi,kao njegova matična udruga,na sastanku Izvršnog odbora,koji smo održali 15.11.2010. godine, odbili zahtijev za uvrštenje dotičnog na listu delegata,smatrajući da ne ispunjava niti jedan uvijet iz Pravilnika sudačke udruge HOS-a ? Podsječam gospodina Bajrića da sam još 01.12.2009.godine na moju žalbu stečajnoj upraviteljici HOS-a u stečaju dobio ODLUKU kojom sam uvršten na A listu delegata-nadzornika suđenja za sezonu 2009/2010 koja je stupila na snagu sa 01.siječnja 2010 godine ali se ista na protivljenje tadašnjeg Predsjednika povjerenstva za napredovanje sudaca i delegata ,a koji obnaša i sada tu dužnost g.Z.Prodanovića nemože primjeniti na tu sezonu, na skupštini UOSH-a ista prolongira za narednu sezonu.

Kako je došlo do neopozive ostavke tadašnjeg predsjednika g.Zdravka Hranića tu ulogu je samovoljno preuzeo dopredsjednik UOSH-a g.Z.Prodanović i nije ispoštovao obvezujuču odluku stečajne upraviteljice HOS-a na što sam se ja žalio ne samo UOSH-a nego i HOO-u i Ministarstvu športa a na kraju i novoosnovanoj HOU kada sam poslije bezbroj dopisa i razgovora o svim nepravilnostima u tadašnjoj UOSH-a sa odgovornim u HOU napokon imenovan delegatom-nadzornikom suđenja A1 i istu funkciju obnašao pred kraj takmičarske sezone 2010/2011. Bio sam izvješten da će se dosadašnje nepravilnosti koje su bile u UOSH-a ispraviti i donijeti novi Pravilnik o suđenju što se još i dan danas nije dogodilo.

Nažalost stoji još jedna činjenica da je sramotno ponašanje predsjednika Bajrića koji je bio moj dugogodišnji prijatelj i više od toga pa i samih članova IO UOSS-a koji su isprva podržavali moju borbu za ispravljanje nepravilnosti u UOSH-a da bi se zbog očito pritisaka ali i omogučavanja nekih ustupaka(suđenja g.Bajrića i u 57 godini na utakmicama Državnog prvenstav RH i večeg broja utakmica svih članova IO UOSS-a) odlučili nepodržavati člana svoje UOSS-a.Nadalje laži su i neistine da neispunjavam niti jedan uvijet iz Pravilnika sudačke udruge HOS-a(u biti UOSH-a).Naime u Pravilniku UOSH-a koji se više ne primjenjuje izjavom predsjednika Sudačke komisije HOU sa sudačkog seminara u Osijeku 26.lipnja 2011.godine koju citiram: 
Što se tiče sudaca i delegata sve ostaje po starom kao i za prošlu takmičarsku sezonu , nitko od sudaca ne ispada ,a zbog večeg broja utakmica , ja (on) ću kao Predsjednik Sudačke komisije HOU dogovoriti povečanje broja sudaca na A listu sa predsjednicima Županijskih sudačkih udruga . Svi PRAVILNICI koje je HOU preuzeo od bivše UOSH – a VIŠE NEVRIJEDE I NIŠTA SE VIŠE NEĆE RADITI PO NJIMA ! Ocjenjivana sudaca u takmičarskoj sezoni 2011/12 NEĆE BITI I NEĆE BITI ISPADANJA sa lista na način kao do sada jer su se neki ljudi ljutili i bilo je problema , pa ću liste ja ( on ) dogovarati sa Županijskim sudačkim udrugama . Seminara za slijedeću takmičarsku sezonu NEĆE BITI jer ja ( on ) i Sudača komisija mislimo da treba preuzeti praksu CEV- a da se sudački seminari održavaju svake 2 ( dvije ) godine „ ....u članku 5. treba zadovoljiti kriterije da si najmanje 5 (pet) sezona na listi A sudaca državnog prvenstva Hrvatske (ja sam bio 17) i od toga 3 (tri) sezone bio stupnjevan u prvih 50% (ja sam bio 4), a zadovoljavam i članak 3. istog Pravilnika, a koji nije u skladu sa člankom 11. Zakonom o športu RH, jer nisam član niti jednog kluba a niti gradskog ili Županijskog odbojkaškog saveza kojih su članovi i g. Bajrić i g. Prodanović.

Jedino što nezadovoljavam jest naknadno donešeni i izrežirani dio članka 5. koji je tada po svemu bio u funkciji izbacivanja mene sa A liste sudaca... da nije ispadao sa A liste sudaca. Ako se zna da velika večina delegata-kontrolora A1 liste ne ispunjava sve navedene kriterije a ukazivati na mene da neispunjavam niti jedan uvijet i onemogučavati me da vršim funkciju delegata-kontrolora kao i etiketiranje kao nestručne osobe je najblaže rečeno sramno i govori sve o režiserima ove molbe. Sama odluka Sudačke komisije(u biti provjereno njegove samovoljne odluke) od 26.09.2011.g. neutemeljene niti u članku 24. Pravilnika o natjecanju HOU o određivanju delegata-kontrolora za sve utakmice stalnih natjecanja državnog prvenstva RH a drugih Pravilnika nema govori o trudu g. Prodanovića da me se ukloni sa A 1 liste HOU imenujući me samo nekakvim delegatom bez mogučnosti ocjenjivanja...treba li što dodati?!

U nastavku molbe stoji da sam incidentna osoba i da sam sankcioniran zbog vrijeđanja i verbalnih sukoba i u UOSH-a i UOSS-u i na to želim izjaviti slijedeče: Kao osnovno radilo se kao i sada o podmetanjima i montiranim postupcima u režiji istih ovih osoba na koje bi svaki normalan čovjek reagirao braneći svoj dignitet i svoju osobnost u službi doslijedne primjene Statuta i Pravilnika kako UOSH-a tako i UOSS-a. Nigdje u Pravilniku UOSH-a nema članka koji bi moju veliku „incidentnost“ dovodio u pitanje sa mojim statusom delegata-kontrolora suđenja A 1 a budući nema novog Pravilnika očito bi pojedinci uzimali za pravo i sami kreirali liste po tome tko je koliko više ili manje incidentan pa čemo ga staviti ili izbrisati sa A liste,da nije žalosno bilo bi smješno! U nastavku teksta zadire se u moju privatnost iznoseći pojedinosti koje se po Zakonima RH nesmiju javno objavljivati i blatiti osobe i na taj način postavljati moralne norme o osobama, a koje su posljedica moje dugogodišnje borbe za ispravljanje nepravilnosti u suđenju i koje su uzrokovale moje depresivnio ponašanje i nanijele su jako puno boli i patnje meni i mojoj obitelji.Vezano posebice uz moralnost o kojoj također ne govori niti jedan Pravilnik o imenovanju delegata-nadzornika suđenja na A 1 liste ova molba i njeni autor i režiser govore dovoljno o njima samima.

Delegat- nadzornik suđenja A1, Gamir Čaušević