Ovim putem kao roditelj ali i sveučilišni profesor i odbojkaški trener, koji svakodnevno podučava velik broj mladih sportaša i studenata kineziologije, izražavam svoju ozbiljnu zabrinutost za zdravlje naše djece i molim nadležne, ali i sve roditelje i sve koji rade s djecom i mladima, da promisle o učincima primjene epidemioloških mjera u školama.